PÁLYÁZATOK

Tegyünk minden nap a fertőzések ellen!

A pályázat elsődleges célja egy olyan szervezeti kultúra, szemlélet megteremtése a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézményekben, amelynek segítségével a dolgozók felismerik az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések kialakulásához vezető veszélyforrásokat a tevékenységek végzése során és javaslatokat fogalmaznak meg kivédésükre, lehetőség nyílik az előfordult hibák és nemkívánatos események tanulási céllal történő megbeszélésére, továbbá az intézmény vezetése aktívan közreműködik a betegellátással érintett helyiségek higiénés kockázatainak csökkentésében.

További információk

Képzési programok a Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézetben

A támogatásban részesített projekt alapvető célja, hogy az egészségügyben biztosított megfelelő mennyiségű és minőségű humánerőforrás következtében javuljon az egészségügyi ellátás színvonala, ezáltal javuljon az egyén egészségi állapota valamint munkaerőpiacon történő foglalkoztatási esélyei, így hozzájárulva a foglalkoztatás dinamikus bővítése cél megvalósításához.

A projekt hatására intézményünkben többek között javul az egészségügyi ellátás homogenitása, ami elősegíti egy egységesen magas szakmai színvonal kialakulását. A projekt tehát közvetetten hozzájárul az életesélyek és az egészségben eltöltött életévek számának növekedéséhez.

További információk

Fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézetben

A Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet központi épületeinek energetikai korszerűsítése keretében a központi igazgatási épületen és a pulmonológia, rehabilitáció épületén elhelyezendő fotovoltaikus elemek; inverterek és napelemek segítségével összesen 87.600 kWh termelhető évente.

Az érintett épületek energetikai célú modernizációjával az egészségügyi ellátási tevékenység során alapvető szükségességű komfortfeltételek válnak biztosítottá.

Energiatakarékossá tehető az intézmény működtetése – reális számításokkal lesz igazolható az energiafelhasználás csökkenése általi költséghatékony működtetés.

További információk

Új röntgengépek beszerzésével energia-megtakarítás elérése

A projekt keretében az intézet egy digitális röntgenfelvételi /átvilágító rendszert (30/90 fokos dönthetőségű távvezérelt vizsgáló asztallal, beépített 43” 43 cm-es dinamikus flatpanel detektorral, folyamatos és impulzus üzemű átvilágítással, digitális képtárolással) és egy mobil digitális szűrőbuszt szerzett be felépítménnyel, mobil digitális tüdőszűrő berendezéssel és számítógépes rendszerrel.

A két új röntgengéppel lehetőség nyílott a régi, nagyfogyasztású röntgengép leselejtezésére, illetve a folyamatosan szervizre szoruló tüdőszűrő busz cseréjére. Az intézmény energiát takarít meg, illetve az új eszközök segítségével csökken az üvegházhatású gázok kibocsátása.

További információk

Eszközállomány fejlesztés és korszerűsítés Farkasgyepűn

A Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet az uniós projekt segítségével komoly fejlesztést hajtott végre eszközállományának fejlesztésében, korszerűsítésében, bővítésében.

A beszerzett eszközök segítségével a várólisták rövidítése, pontosabb állapotfelmérés és prognózis biztosítása, illetve magasabb színvonalú, a kor technikai elvárásainak megfelelő betegellátás az intézet célja. Az új műszerek beszerzésével kiválthatóak egyes a betegeket jobban megterhelő, drága, hosszabb kórházi ellátást igénylő kezelések.

További információk

Közép-Dunántúli Regionális Onkológiai Centrum létrehozása

A tervezett beruházási projekt célja a meglévő onkológiai ellátások elérhetőségének földrajzi, közlekedési adottságai értékelésévelmeghatározható 480-500 ezer fős vonzáskörzet komplex onkológiai ellátását biztosító központ létrehozása Veszprémben és aktív szerep vállalása a régió távolabbi részein élő betegek ellátásában.

A projekt eredményeként európai szintű Regionális Onkológiai Centrum jön létre, mely a térség minden betege számára rendelkezésre áll. A Centrum szorosan kapcsolódik az egészségpolitika és az onkológiai szakma által célként kitűzött országos – európai szinten definiált – daganatos betegellátási hálózathoz és követelményszinthez.

További információk