Közép-Dunántúli Regionális Onkológiai Centrum létrehozása

(TIOP-2.2.5-09/1-2010-0006)

Projekt címe: Átfogó fejlesztés a Veszprém Megyei Kórházban konzorciális összefogással a Közép-Dunántúli Regionális Onkológiai Centrum létrehozásáért és az egységesregionális onkológiai ellátó hálózat kialakításáért

Projekt azonosítószáma: TIOP-2.2.5-09/1-2010-0006

A projekt teljes költségvetése: 3.680.722.500 Ft

A megvalósítás helyszínei:

  • Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém,
  • Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 2.347.399.177 Ft


A tervezett beruházási projekt célja a meglévő onkológiai ellátások elérhetőségének földrajzi, közlekedési adottságai értékelésévelmeghatározható 480-500 ezer fős vonzáskörzet komplex onkológiai ellátását biztosító központ létrehozása Veszprémben és aktív szerep vállalása a régió távolabbi részein élő betegek ellátásában.

A Centrum létrejöttével a régió betegeinek hamarabb nyílik lehetősége a komplex onkológiai ellátás elérésére:

  • helyben elérhetővé válik a teljes onkológiai modalitás, ezzel gyorsul nem csak a döntésmechanizmus, hanem a betegek kezelésének elkezdése is
  • betegeinknek, hozzátartozóiknak nem kell más ellátási régióba utazni, ezzel csökken az utazás okozta megterhelés mind a beteg állapotára nézve, mind anyagilag. A hozzátartozók számára is könynyebbé válik a mindennapi kapcsolattartás a bennfekvő betegekkel;
  • a krónikus betegek rendszeres kórházi, szakrendelői ellátásszervezéséhez komplexen csatlakozik az onkológiai betegellátás, ezzel a betegutak optimalizálása révén szervezettebbé válik a betegellátás;
  • Regionális Onkológiai Szakbizottság biztosítja a betegek számára a magas szintű ellátást az onkológiai ellátás teljes vertikumának szakmai kontrolljával és a társszakmák együttműködése révén.

A projekt eredményeként európai szintű Regionális Onkológiai Centrum jön létre, mely a térség minden betege számára rendelkezésre áll. A Centrum szorosan kapcsolódik az egészségpolitika és az onkológiai szakma által célként kitűzött országos – európai szinten definiált – daganatos betegellátási hálózathoz és követelményszinthez.

Fejlesztés a Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézetben

A projektben konzorciumi partnerként vesz részt – a Veszprém Megyei Önkormányzat helyére – az egészségügyi intézmények állami tulajdonba vétele nyomán belépett Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet, melynek egyik intézményét - a Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézetet - is érinti a most induló fejlesztés. A Farkasgyepűn működő Tüdőgyógyintézet az onkopulmonológiai ellátást biztosítja, feladata a Közép-dunántúli régióban a megye tüdőbetegeinek magas színvonalú aktív és légzés-rehabilitációs ellátása. Az intézetben a diagnosztikus és terápiás paletta csaknem teljes, az országos átlagú, megyei szintű tüdőbeteg ellátást meghaladja. Az aktív osztályokhoz rendelten szakambulancia is működik. Az intézet ellátási kötelezettséggel az aktív ágyakon a megye, a rehabilitációs ágyakon a Közép-dunántúli régió betegeire rendelkezik.

Míg az intézet szakmai eredményességét mutatja, hogy a tüdőtumoros betegek gyógyulási aránya évek óta Veszprém megyében a legmagasabb, addig megállapítható, hogy a farkasgyepűi Tüdőgyógyintézet épületeiben felemás képet mutat. Az európai színvonalú részlegek mellett még mindig működik a kispavilonos, ún. barakkrendszer is. Ennek az infrastrukturális problémának a részleges megoldását biztosítja a projekt.

A projekt eredményeként Farkasgyepűn, a Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézetben 2013 első negyedévének végére új, 490 m2-es diagnosztikai szárny valósul meg két meglévő épület között, azok összekötésével. A fekvőbeteg szárnyakhoz közvetlenül kapcsolódó földszintes épületben akadálymentes kialakítással azok a vizsgáló, diagnosztikai funkciók – új berendezéssel, műszerezettséggel – kapnak helyet, amelyek jelenleg a kórház területén szétszórva, kispavilonos rendszerben működnek.

Letölthető dokumentumok: