Tegyünk minden nap a fertőzések ellen!

(EFOP-1.8.21-18-2019-00017)

Pályázó neve: VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET, FARKASGYEPŰ

Projekt azonosítószáma: EFOP-1.8.21-18-2019-00017

Támogatás összege: 59 941 293,-Ft.

Összköltség: 59 941 293,-Ft.

Támogatás mértéke %-ban: 100%

A projekt megvalósításának kezdete: 2020.09.04.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2021.12.22.


A projekt bemutatása:

Kórházunk 95 aktív ágyon és 119 krónikus ágyon látja el a betegeit, első sorban tüdőgyógyászati ellátás keretében. Az intézményben a higiénia kiemelt kérdés, gyógyító munkánk eredményességét közvetlenül érinti a keresztfertőzések megelőzése. Kitűzött célunk, hogy a pályázat biztosította lehetőségekkel az intézményi infekciókontroll megfelelő színvonalra javítsuk.

Célok:

A megvalósítandó célok elérése magában foglalja megfelelő eljárásrendek kidolgozását, az érintett dolgozók képzését, és alkalmazott megoldások eredményességének mérését.

További általános cél, hogy WHO aktív fekvőbeteg-ellátó intézmények önértékelő keretrendszere szerint elért 475 pontot feljebb emeljük 100ponttal.

Az infekciókontroll erősítése érdekében, három ellátási egységben (az intézmény ellátási sajátosságaiból adódóan ez megalapozott és elegendő) kerül kinevezésre egy-egy infekciókontroll kapcsolattartó.

A vonatkozó kockázatértékelés alapján az ellátással összefüggő fertőzések, MRK okozta fertőzések megelőzése érdekében eljárásrendek kerültek kidolgozásra, melyekre építve történik az új ellátási csomagok összeállítása és bevezetése. Az ellátásban résztvevő szervezeti egységek csekklisták segítségével végzik önellenőrzésüket, melyek teljeskörű auditálása, az IIAB feladata. Az eljárásrendek és ellátási csomagok helyes alkalmazása, új képzési terv bevezetésével, elméleti és gyakorlati oktatás során kerül átadásra a dolgozók részére.

Tájékoztatók:

A takarítás területén is haladunk a korral! Főigazgató kezet mos