Képzési programok a Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézetben

(EFOP-1.10.3-17-2017-00038)

Projekt címe: Képzési programok a Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézetben

Projekt azonosítószáma: EFOP-1.10.3-17-2017-00038

A projekt összköltsége: 36.746.359,- Ft

Támogatás mértéke %-ban: 100%

A projekt fizikai befejezésének várható időpontja: 2020.02.28.


A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával vissza nem térítendő támogatás formájában valósul meg.


A projekt bemutatása:

A farkasgyepűi székhelyű Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet 2017.11.06-án nyújtott be pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 2017.09.04-én meghirdetett EFOP-1.10.3-17 azonosítószámú, "Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatás-fejlesztése érdekében" elnevezésű pályázati felhívására.

A Támogató a benyújtott pályázatot elbírálta, és azt támogatásra alkalmasnak minősítette, így 2018. február 9-én a Kedvezményezettnek megküldésre került a Támogatói Okirat.

A támogatásban részesített projekt alapvető célja, hogy az egészségügyben biztosított megfelelő mennyiségű és minőségű humánerőforrás következtében javuljon az egészségügyi ellátás színvonala, ezáltal javuljon az egyén egészségi állapota valamint munkaerőpiacon történő foglalkoztatási esélyei, így hozzájárulva a foglalkoztatás dinamikus bővítése cél megvalósításához.

A fentiekhez igazodva intézményünk munkavállalói közül 9 fő az alábbi 6 képzésben fog részt venni a projekt időszaka alatt a következő megosztásban:

 • Alvásmedicina szakértője (1 fő)
 • Endoszkópos szakasszisztens (2 fő)
 • Epidemiológiai szakápoló (1 fő)
 • Légzőszervi szakápoló (2 fő)
 • Onkológiai szakápoló (2 fő)
 • Gyógyszerkiadó szakaszzisztens (1 fő)

A képzések időtartama 7 és 14 hónap közé esik a képzés fajtától függően. Mindegyik képzés az intézményünkben tartósan betöltetlen állásnak minősül, valamint a jogszabályban előírt feltételek teljesüléséhez is szükséges.

A projektben a képzéseken kívül elszámolásra kerülnek még az alábbi költségtételek:

 • szakmai terv elkészítése
 • képzéshez kapcsolódó utazási és szállás költség
 • kötelezően előírt tájékoztatás költsége
 • helyettesítési bérköltség
 • motivációs ösztöndíj
 • projektmenedzsment költség

A projekt hatására intézményünkben többek között javul az egészségügyi ellátás homogenitása, ami elősegíti egy egységesen magas szakmai színvonal kialakulását. A projekt tehát közvetetten hozzájárul az életesélyek és az egészségben eltöltött életévek számának növekedéséhez.