Házirend

Tisztelt Betegünk!

Intézetünkben való tartózkodása alatt kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy olyan feltételeket teremtsünk a rendelkezésre álló lehetőségek határain belül, amely elősegíti betegségük felismerését, gyógykezelését, rehabilitációját.

A zavartalan gyógyulás, pihenés érdekében kérjük, intézményünk házirendjét betartani szíveskedjék.

Kívánunk Önnek mielőbbi állapotjavulást, gyógyulást és jó egészséget!

Dr. Király Zsolt Reményiné Magasházi Henrietta
főigazgató minőségirányítási vezető

Hatálya

A Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet egész területére hatályos.

Felelősség

A szabályzat betartásáért az intézet összes alkalmazottja, szolgáltatást igénybevevő betegek és látogatóik felelősek. Betartatásáért és ellenőrzéséért a főigazgató felelős.

Betegfelvétel

Munkanapokon 7:30-14:15-ig a betegfelvétel a betegfelvételi irodában történik. Ügyeleti időben, illetve sürgősségi esetben az osztályokon végezzük el a betegeink felvételét.

A betegfelvételi irodában a személyi adatok és a beutalással kapcsolatos adatok kerülnek rögzítésre. A beteg szállítása (kísérése) az intézet területén (kiállított betegkórlappal), a betegszállítók feladata. A betegszállítók a pácienst az osztályon a szolgálatban lévő ápolónak adják át, aki gondoskodik a beteg elhelyezéséről.

Az osztályos ápoló által ismertetett házirendnek és az adott osztály működési rendjének tudomásulvételét kérjük aláírásával igazolja. Felmerülő észrevételeit, kérdéseit jelezze kezelőorvosának és az érintett szakdolgozóknak.

Értékmegőrzés

Minden betegnek lehetősége van saját zárható szekrényben elhelyezni használati tárgyait. A szekrényben széf van elhelyezve, melynek használatáról a beteg írásbeli tájékoztatást kap. Amennyiben a beteg a széfet nem tudja kinyitni, úgy a beteg jelenlétében két kórházi közalkalmazott szakdolgozó kulccsal kinyitja azt.

Megkérjük kedves betegeinket, hogy csak a legszükségesebb értéktárgyakat és pénzt tartsák maguknál. Amennyiben ez mégis elkerülhetetlen, kérjük, hogy megőrzésre, átvételi bizonylat ellenében intézetünk pénztárában helyezzék el. Az intézet csak a megőrzésre átvett pénzért és értéktárgyakért vállal felelősséget.

Ruházat

A kórházban való benntartózkodása alatt - a higiénés szabályok betartása mellett - betegeink saját ruházatukat használhatják (pizsama, hálóing, köntös, papucs, szabadidőruha), igény szerint hálóruhát, köntöst biztosítunk. A saját ruha viselésének esetenkénti korlátozásáról külön tájékoztatást kap kezelőorvosától, az osztály ápolószemélyzetétől.

Tisztálkodás

A beteg lehetőség szerint a következő tisztálkodó, illetve személyes higiénés szereket tartsa magánál: szappan, szájápolási eszközök, törölköző, szivacs/mosdókesztyű, hálóruha, WC papír, zsebkendő, borotva.

Élelmiszerek tárolása

Ételt, italt a betegek számára az osztályos ebédlőkben rendszeresített hűtőkben lehet elhelyezni. A hűtőben elhelyezett élelmiszereken a beteg nevét, kórteremszámát és a behozatal időpontját minden esetben fel kell tüntetni. A behozott élelmiszereknél kérjük, vegye figyelembe az alkalmazott diétáját.

Kérjük ivópoharat, szalvétát és evőeszközöket hozzon magával!

Gyógyszerek, szeszes italok

Az intézet egész területén Tilos a szeszes ital, narkotikum tárolása és fogyasztása. A kezelőorvos által nem javasolt gyógyszer szedését kezelésének eredményessége érdekében kérjük mellőzni!

Intézet tisztasága, rendezettsége

Kérjük a betegeket, hogy az intézet egész területén ügyeljenek környezetük tisztaságának megőrzésére, fenntartására.

Rádió, TV, mobiltelefon használata

A kórház csendjének és a betegtársak nyugalmának megóvása érdekében rádió, televízió csak a betegtársak előzetes egyetértése mellett használható. Kórtermekben fejhallgató használata javasolt. Kérjük a mobiltelefon használatakor is legyen tekintettel betegtársaira és az osztály munkarendjére. A jelzett területeken a műszerek működésének biztonsága érdekében a mobiltelefon használata TILOS!

Kórházi étkezés

A betegek étkeztetésének rendjét a betegség természetétől, a beteg állapotától, a végzendő orvosi vizsgálatok és a gyógykezelés jellegétől függően a kezelőorvos a dietetikussal együttműködve állapítja meg.

Az intézet a betegek részére napi 4 alkalommal biztosít étkezést. A normál étrenden lévő betegek részére menüválasztási lehetőség van.

Az étkezések időpontja:

Reggeli: 7:30-8:30

Ebéd: 11:30-12:30

Uzsonna, vacsora kiosztása osztályos működési rend szerint történik (hideg csomag).

A felvétel napján 11 óráig érkező betegek részére ebédet, uzsonnát és vacsorát, 11óra után érkezőknek vacsorát biztosítunk. A járóképes betegek az osztályokon étkezésre kijelölt helyeken étkezhetnek. Fekvőbetegek részére az étel a kórteremben kerül felszolgálásra. A távozás napján a betegek csak reggelit kapnak. Betegszállításra szoruló betegünk az elszállítása időpontjáig napszaknak megfelelő ellátásban részesül. Minden osztály ebédlőjében mikrohullámú ételmelegítő áll betegeink rendelkezésére.

Virágok

A kórteremben virág elhelyezése nem engedélyezett.

Dohányzás

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999.évi XLII. törvény értelmében az intézet egész területén TILOS a dohányzás. Az intézmény valamennyi alkalmazottja köteles e korlátozás megsértőjét a jogsértés haladéktalan befejezésére felhívni. Az egészségügyi államigazgatási szerv ellenőrzi a törvény szerinti rendelkezések betartását és azok megsértése esetén 20-50 ezer forintig terjedő egészségvédelmi bírságot szabhat ki.

Betegjogok

A törvényben nevesített betegjogokat személyesen vagy törvényes képviselő útján gyakorolhatja minden betegünk.

Kapcsolattartás

A betegek magáncélú használatára csak az osztályok folyosóján elhelyezett „betegtelefon" illetve a nyilvános telefonkészülékek szolgálnak.

Hozzátartozók látogatása, jelenléte

Intézetünkben az osztályok folyamatosan látogathatóak. A gyógyító munka, a betegek gyógyulásának és pihenésének zavartalan biztosítása érdekében a látogatás javasolt időpontja:

naponta : 15-19 óra között

A fent járó betegek az osztályok társalgóiban fogadják látogatóikat. A fekvő betegek látogatása a kórteremben történik, azonban a betegek nyugalma érdekében kérjük, hogy egy betegnél egy időben legfeljebb csak két látogató tartózkodjon.

Betegeinket 14 éven aluli gyermekek ne látogassák!

A súlyos állapotú betegnek joga van arra, hogy az általa megjelölt személy mellette tartózkodjon az osztályos rendszabályokat betartva. Súlyos állapotú beteg, aki állapota szerint önmagát fizikailag ellátni képtelen, illetve fájdalmai gyógyszerrel sem szüntethető meg, vagy pszichés krizishelyzetben van. A segítő hozzátartozó köteles betartani a gyógyító személyzet utasításait, nem zavarhatja a többi beteg gyógyítását.

A látogatók csak a székeket, padokat használhatják a látogatás alkalmával, a betegágyakat nem (hozzátartozójukét sem)!

Felvilágosítás állapotáról

A beteg tiltása hiányában telefonon csak a betegek általános állapotáról adható felvilágosítás.

A kórházi tartózkodása alatt mind az orvosokhoz, mind az ápolókhoz bizalommal fordulhat. A betegségére és gyógyítására vonatkozóan csak a kezelőorvos adhat felvilágosítást.

Vallásgyakorlás lehetősége

A betegeket megilleti a vallási meggyőződésének megfelelő egyházi személlyel való kapcsolattartásának és vallása szabad gyakorlásának joga. A lelki gondozók igény szerint látogathatják betegeinket.

Egyéb szolgáltatásaink

Szállásajánlat: Vendégház

Közforgalmú gyógyszertár: Robert Koch Patika

Büfé

Italautomaták

Postai szolgáltatás

Internet

Fodrász, masszázs, pedikűr: Szolgáltatóház

Parkolás

Intézményünk területén kívül ingyenes, a kórház területén belül díjfizetés mellett (első óra térítésmentes), őrzési kötelezettség nélkül igénybe vehető parkolási lehetőséget biztosítunk. A parkolási díj beszedését és az ezzel kapcsolatos tájékoztatást a portaszolgálat munkatársai végzik. A magán gépkocsik csak a kijelölt helyen parkolhatnak, parkolásukkal nem akadályozhatják a kórház folyamatos működését, a tűzvédelmi feladatok maradéktalan ellátását.

Osztályos szabályozás

Az osztályos szabályozás további szabályokat állapíthat meg, amely nem lehet ellentétes ezen házirendben leírtakkal.

Betegszállítás

Betegeink hazaszállításáról állapotuktól függöen kezelőorvosuk dönt. A hazaszállítás történhet egyénileg, illetve betegszállító segítségével.

Károkozás, vagyonvédelem

Az intézet helyi védettség alatt álló természetvédelmi terület. TILOS a növényzet bármilyen jellegű károsítása (virágszedés, gumók, hagymák eltulajdonítása).

Kérjük, kíméljék az intézet felszerelési és berendezési tárgyait, hisz azokra a jövőben más betegeknek és látogatóknak is szüksége lehet. Az eszközök, felszerelések meghibásodását jelezzék az osztályvezetö ápolónak.

Amennyiben az intézet területén bárki szándékosan vagy gondatlanságból kárt okoz, köteles azt a polgári jog szabályainak megfelelöen megtéríteni.

Életfenntartó vagy életmentő beavatkozás visszautasítása

A beteg minden olyan ellátást, amelynek elmaradása esetén egészségi állapotában várhatóan súlyos vagy maradandó károsodás következne be, csak közokiratban vagy teljes bizonyitó erejű magánokiratban, illetve írásképtelensége esetén két tanú együttes jelenlétében utasíthat vissza. Ez utóbbi esetben a visszautasítást az egészségügyi dokumentációban rögzíteni kell, amelyet a tanúk aláírásukkal hitelesítenek.

Betegpanasz

Kérjük a betegeket, vagy hozzátartozóikat a gyógyitó, a betegellátó és a kiszolgáló folyamatokkal kapcsolatos panaszaikkal forduljanak a kezelöorvoshoz, vagy az illetékes osztály osztályvezető- főorvosához, ápolójához.

Abban az esetben, ha az intézkedéssel vagy a válasszal nem lennének elégedettek, a főigazgatóhoz fordulhatnak panaszaik kivizsgálásáért.

Tájékoztatjuk, hogy az intézetben betegjogi képviselö működik, akinek elérhetöségét az osztályokon/ részlegeken elhelyeztük.

Választójog

Választások esetén a kórház fekvőbetegei is élhetnek választójogukkal, de ehhez előzetesen írásban kérniük kell, hogy mozgóurna segítségével szavazhassanak. Mozgóurnát kérhetnek a helyi választási iroda vezetőjétől illetve a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól a választási eljárásról szóló 1997.évi C. törvény alapján.

Egészségügyi dokumentációk igénylése

A betegeknek jogukban áll saját egészségügyi dokumentációról másolatot kérni, amelyet az intézet térítés ellenében bocsát rendelkezésére.

Sajtónyilvánosság

A kórház területén kép- vagy hangfelvétel készítését írásos kérvény alapján a főigazgató engedélyezi. Az intézetben kezelt beteg felvételeken csak személyes beleegyezésével vehet részt. A beleegyező nyilatkozatot a betegdokumentációhoz csatolni kell. A sajtónyilvánosság az abban résztvevők részéről nem sértheti sem az orvosi titoktartással, sem a személyiségi jogokkal kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeket.

A beteg távozása

Hazabocsátás:

A beteggel az osztályról történő elbocsátásának tényét legalább 24 órával előbb közölni kell, biztosítva ezzel számára hazatérése megszervezését.

Időszakos távozás:

A beteg saját elhatározásából az osztályt az intézeten belüli szolgáltatások igénybevétele céljából, vagy más okból csak az osztályvezető ápoló, vagy osztályos ápoló előzetes tájékoztatását követően hagyhatja el.

Az intézmény elhagyásának joga:

A betegnek -saját felelősségére- jogában áll a kórházat elhagyni. Ezen szándékát azonban köteles kezelőorvosának bejelenteni, és aláírásával igazolni, hogy megfelelő szóbeli felvilágosítás ellenére cselekszik.