Fotovoltaikus rendszerek kialakítása

(KEHOP-5.2.11-16-2016-00093)

Projekt címe: Fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézetben

Projekt azonosítószáma: KEHOP-5.2.11-16-2016-00093

A kedvezményezett neve: Farkasgyepűi Tüdőgyógyintézet

A támogatás összege: 132.361.115,- Ft

A projekt összköltsége: 132.361.115,- Ft

Támogatás mértéke %-ban: az elszámolható költségek 100 %-a

A projekt zárás várható időpontja: 2017. július 31.


A projekt az Európai Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.


A projekt tartalmának bemutatása:

A Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet központi épületeinek energetikai korszerűsítése keretében a központi igazgatási épületen és a pulmonológia, rehabilitáció épületén elhelyezendő fotovoltaikus elemek; inverterek és napelemek segítségével összesen 87.600 kWh termelhető évente.

Az érintett épületek energetikai célú modernizációjával az egészségügyi ellátási tevékenység során alapvető szükségességű komfortfeltételek válnak biztosítottá.

Energiatakarékossá tehető az intézmény működtetése – reális számításokkal lesz igazolható az energiafelhasználás csökkenése általi költséghatékony működtetés.

A projektfejlesztéssel jelentős energia-megtakarítás érhető el, mely jelenleg negatív előjellel kényszerű energiapazarlásként jelenik meg. Ennek mérséklése az intézményi megtakarítás mellett hozzájárul a globális energiaproblémák (energiafelhasználás növekedése, károsanyag-kibocsátás növekedése) mérsékléséhez, megoldásához.

Letölthető dokumentumok: