Pályázati felhívás Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet büfé üzemeltetésére

Az ajánlatkérő adatai:

Ajánlatkérő neve: Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű

Ajánlatkérő címe, postacíme: 8582 Farkasgyepű, 049/2. hrsz

Ajánlatkérő telefonszáma: (89) 358-013

Ajánlatkérő e-mail címe: tudogyogy@globonet.hu


A pályázat tárgya:

A Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű (8582 Farkasgyepű, hrsz 049/2) pályázatot hirdet a vagyonkezelésében lévő „Központi Igazgatás” elnevezésű épületének földszintjén kialakított 5 helyiségből álló, összesen 62 m² nagyságú büfé épületrész és a benne található - a szerződés tervezet mellékletét képező leltárkönyv és tárgyi eszköz listában felsorolt - berendezések üzemeltetésére, 5 éves határozott időre.


A pályázat célja:

Bérleti szerződés kötése nyertes Ajánlattevővel a felhívásban szereplő büfé működtetésére.

A büfé működtetésének célja, hogy az Intézet betegei, hozzátartozói és dolgozói megfelelő színvonalú és árszintű büfé-szolgáltatást kapjanak.

Az Ajánlattevőnek a büfé kínálatának kialakításakor figyelemmel kell lenniük az Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) ajánlásában foglaltakra.


A bérleti szerződés időtartama:

A szerződés megkötésétől számított 5 év.


Ajánlattevő által elvégzendő feladatok:

A büfé az Intézet betegeinek, hozzátartozóinak és dolgozóinak nyújtson szolgáltatást munkanapokon hétfőtől-péntekig minimum: 07:00-16:00 óráig, valamint szombaton minimum 07.00-12.00 óráig biztosított nyitva tartással. A vasárnapi nyitvatartás nem elvárás, de lehetséges.


A pénzügyi feltételek:

A pályázat kiírója minimálisan megajánlható bérleti díjat határoz meg, melynek összege: havi 60.000 Ft + 27 % ÁFA.

Ajánlattevő vállalja, hogy a büfé helyiség használatáért, Ajánlatkérő és Ajánlattevő között a nyertes ajánlat alapján létrejövő szerződésben szereplő bérleti díjat, minden hónap 10. napjáig megfizeti.

Az Ajánlatkérő jogosult minden év október 1-től az éves inflációval növelni a bérleti díjat.

A bérleti díj nem tartalmazza a rezsiköltségeket, melyek Bérlőt az alábbiak szerint terhelik:

 • Vízdíj: az egyedi mérőóra alapján vételezett vízmennyiség és csatornadíj.
 • Villamos energia: az önálló elektromos mérőóra alapján vételezett elektromos áram mennyisége.
 • Szemétszállítás: a tevékenység folytatása során keletkezett hulladék elszállítása nettó 1.192 Ft + ÁFA (azaz Egyezeregyszázkilencvenkettő Ft + ÁFA) összegű átalánydíj.
 • Fűtés: nettó 15.055 Ft + ÁFA (azaz Tizenötezerötvenöt forint + ÁFA) összegű havidíj (október 15-től – április 15-ig).

A rezsiköltségeket utólag, a közüzemi szolgáltatók által érvényesített egységárak alapján, a fűtést önköltségi áron a Bérbeadó által kibocsátott számla ellenében fizeti meg a Bérlő.

90 napnál hosszabb bérleti díj hátralék, rezsitartozás a szerződés azonnali felmondását eredményezi.

Ajánlatkérő a pályázatokat nem kizárólag a fizetendő bérleti díj egy havi (...- Ft/hó) összegére tett megajánlás alapján bírálja el, hanem a változatos árukínálat alapján is, azonban a magasabb bérleti díjra tett ajánlat előnyt jelent.


A szerződéskötés feltételei:

 • Ajánlattevőnek vállalnia kell a büfé megfelelő és biztonságos készülékkel, berendezésekkel való ellátását, működési engedélyének megszerzését, a megfelelő és biztonságos működéshez szükséges felújítások elvégzését, bérbeszámítási igény nélkül, saját költségen.
 • A bérbevétel napjától a bérlő köteles gondoskodni a bérelt eszköz, ingatlanrész biztonságával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról, a tűz, munka és környezetvédelmi illetve a tevékenységre vonatkozó további hatósági előírások, rendszabályok betartásával, kidolgozásával.
 • Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a bérleményt csak rendeltetésszerűen használja, betartja az Intézet szabályzatait és rendelkezéseit.
 • Ajánlattevőnek vállalnia kell az előírt szabványnak megfelelő felszereltség és üzemeltetés folyamatos biztosítását.
 • A bérleményben a büfé üzemeltetésén kívül más tevékenységi kör csak a kiíró hozzájárulásával folytatható.
 • A bérlemény albérletbe nem adható, a bérlő, mint jogi személy jogutód nélküli megszűnése esetén a szerződés megszűnik.
 • Az üzemeltetésre átvett helyiségek tisztántartása, napi takarítása az üzemeltető kötelessége.
 • Tisztasági festés, mázolás, a bérelt helyiségek állagmegóvása az üzemeltető feladata.
 • Az üzemeltető köteles a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint elvégeztetni.
 • A bérleti szerződés megszűnésekor a bérlő köteles a helyiséget és annak leltár szerinti berendezési tárgyait üzemképes állapotban a bérbeadónak visszaadni.
 • Az Ajánlattevőnek vállalnia kell a HACCP szabványnak megfelelő felszereltség és üzemeltetés folyamatos biztosítását.
 • Dohány és szeszesital árusítása TILOS!

Tevékenységi kör:

A nyitvatartási idő alatt forgalmazott termékek köre:

 • alkoholmentes italok (szénsavas, szénsavmentes ásványvíz, üdítő, rostos és szűrt gyümölcslevek, tea stb.)
 • kávéital (eszpresszó, cappuccino, forró csokoládé, forró tea stb.), csomagolt kávé
 • cukrászati készítmény, édesipari termék (minimum 8 féle)
 • kenyér- és pékáru, sütőipari termékek
 • meleg étel (hot-dog, hamburger, pizza, fornetti, stb)
 • hentesáru (felvágottak, töltelékáruk, szalonna, stb.)
 • zöldség- és gyümölcs
 • tej, tejtermék
 • édesség-, sósáru (desszertek, táblás-, szelet csokoládék, chips, sós pálcika stb.)
 • egyéb élelmiszer (konzerv, savanyúság, ketchup, mustár,)
 • textil, ruházat (törölköző, hálóruha, zokni, póló)
 • kozmetikai termékek (higiéniai termékek, fésű, körömápolási termékek, hajkozmetikumok, borotválkozási termékek)
 • papír és egészségügyi termékek (WC papír, eü betét, szalvéta)
 • napi és heti újságok, könyvek
 • diabetikus termékek

A pályázat formai és tartalmi követelményei:

A pályázatot papír alapon, zárt borítékban kell benyújtani postai úton az alábbi címre: Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű (8582 Farkasgyepű, hrsz 049/2) vagy személyesen átadás-átvételi elismervény aláírását követően az Intézet Gazdasági Hivatal Titkárságán.

A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű büfé üzemeltetésére.”

A pályázatok beérkezésének határideje: 2019. november 05. 12.00 óra

A pályázathoz csatolni kell:

 • kitöltött, cégszerűen aláírt felolvasólapot
 • az ajánlattevő nevét, címét, egyéb elérhetőségeit (telefon, fax, e-mail cím stb.)
 • köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplésről nyilatkozat, vagy nemleges adóigazolás
 • a büfé működtetésére vonatkozó tervezetet, a büfé kínálatának részletes bemutatását
 • az ajánlattevő eddig tevékenységének rövid ismertetését, az üzemeltetésre, üzletpolitikájára vonatkozó elképzeléseit, koncepcióját, üzleti tervét
 • a havi bérleti díjra vonatkozó ajánlatot
 • ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy vállalja jelen pályázati kiírásban foglalt feltételek betartását
 • ajánlattevő nyilatkozatát, hogy nyertessége esetén a szerződés teljes időtartama alatt biztosítja a pályázatában bemutatott büfé kínálatnak megfelelően az árusítandó élelmiszerek egészséges táplálkozási és diabetikus választékát
 • céges pályázó esetén átláthatósági nyilatkozatot

A pályázattal kapcsolatos egyéb információk:

Az Ajánlattevő feladatta – eredményes pályázat esetén - a bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységre vonatkozó nyilvántartás kezdeményezése, a szükséges igazolás – a működési engedély kiadásáról – beszerzése és a szakhatóságok által előírtak teljesítése.

A helyiségben kizárólag büfé működtethető. A tevékenység bejelentésköteles a 210/2009.(IX.29) Kormányrendelet alapján.

A bérleti díj NEM tartalmazza a víz (mérő alapján), villany (mérő alapján), fűtés (átalány alapján), felhasználás, szemétszállítás díját.


A pályázati kiírás eredménytelensége:

Ajánlatkérő fenntartja a jogát a pályázati kiírás eredménytelennek nyilvántartására.

Eredménytelen, illetve részben eredménytelen a pályázati kiírás, ha

 • nem érkezett pályázati ajánlat,
 • a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek,
 • az Ajánlatkérő az eljárás érvénytelenítéséről döntött, mert a pályázat elbírálásakor az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, illetve ha valamelyik Ajánlattevő az eljárás tisztaságát vagy a többi Ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekményt követett el.

A pályázat bontása és elbírálása:

Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:

 • Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű (8582 Farkasgyepű hrsz 049/2) hivatalos helyisége
 • 2019. november 05. 12.30 óra

A bontásnál jelen lehet az ajánlatadó személyesen vagy meghatalmazottja.

Szerződéskötés időpontja: az ÁEEK engedély megérkezését követő 15. napon, munkaszüneti nap esetén a következő munkanapon.


A pályázatból kizárásra kerül az a pályázó:

 • aki ellen csőd-, felszámolási eljárás van folyamatban, aki végelszámolás alatt áll
 • akinek az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása van
 • akinek a pályázat kiírója felé a pályázati beadási határidő lejártakor tartozása áll fenn

A pályázat érvénytelen, ha:

 • a pályázat benyújtására rendelkezésre álló határidő lejárta után nyújtották be
 • egyéb módon nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek

Letölthető dokumentumok:


Az elbírálás eredményéről minden pályázónak külön értesítést küldünk.

A pályázat benyújtása előtt az helyiség megtekintésére lehetőség van.


Előzetes egyeztetés, illetve a pályázati eljárással kapcsolatban további felvilágosítás kérhető:

 • Varga Róbert, főmérnök
 • Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű (8582 Farkasgyepű, 049/2 hrsz.)
 • Email: fomernok@invitel.hu
 • Telefon: (30) 696-8509

A Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot – az eljárás bármely szakaszában – indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.